Chính Sách Bảo Mật SSBETLIVE

Nhằm mang đến một sân chơi SSBETLIVE giải trí an toàn và uy tín dành cho những hội viên tham gia SSBETLIVE. Bạn hãy đọc kỹ những thông tin về chính sách bảo mật SSBETLIVE ngay sau đây để nắm rõ cách mà SSBET vận hành những thông tin khai thác từ tài khoản của người dùng.

CHẤP NHẬN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT – SSBETLIVE

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - SSBETLIVE
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT – SSBETLIVE
 • Khi đăng ký to tài khon thành viên ti SSBETLIVE, đng nghĩa vi vic bn đã chp nhn các điu khon và chính sách bo mt mà phía SSBETLIVE đt ra.
 • Chính sách này thưng xuyên đưc cp nht. Do đó, bn cn theo dõi thưng xuyên. Khi có thay đi, SSBETLIVE s thông báo ti trang này. Bng cách tiếp tc s dng website SSBET và các dch v ca app SSBETLIVE, bn đã chp nhn các điu khon mi. Nếu bn không đng ý vi các thay đi, hãy ngng s dng website SSBET hoc các dch vụ Chính Sách Bảo Mật SSBET.
 • Trong trưng hp mâu thun gia các điu khon này và các điu khon c th ti các trang khác ca SSBETLIVE, các điu khon Chính Sách Bảo Mật SSBET mi nht s có giá tr cao nht.

SSBETLIVE THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀO TỪ NGƯỜI DÙNG?

SSBETLIVE.com nhn thông tin thu thp bao gm: thông tin cá nhân, thông tin v sc khe, và s đin thoi. SSBETLIVE s dng Chính Sách Bảo Mật SSBET thông tin này đ thc hin nhng thông báo riêng hoc gi trc tuyến trên đin thoi đ trao tng quà. SSBETLIVE cam kết chính sách bo mt thông tin ngưi dùng và cung cp nhng tri nghim chuyên nghip cho tt c ngưi dùng.

SSBETLIVE THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀO TỪ NGƯỜI DÙNG?
SSBETLIVE THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀO TỪ NGƯỜI DÙNG?
 • Đ truy cp SSBETLIVE, bn cn cung cp thông tin bao gm đa ch IP ca bn.
 • Ngoài ra, khi liên h vi SSBETLIVE, bn cũng cn cung cp thông tin như tên ngưi dùng, đa ch email và quc gia cư trú.
 • Thông tin bn cung cp cho SSBETLIVE khi đin vào các biu mu đưc cung cp ti trang cũng rt quan trng.
 • Nếu bn tham gia các event, bn phi cung cp thông tin như đa ch email, thông tin thanh toán, đa ch v.v. Vì vy, nếu bn không cung cp đ thông tin này, SSBETLIVE có th không th cung cp Chính Sách Bảo Mật SSBET gii thưng cho bn.

TẠI SAO SSBETLIVE THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN?

Tt c thông tin cá nhân ca bn cũng s đưc SSBETLIVE s dng đ bo v tài khon ca bn và bo mt thông tin ca bn.

Tất cả thông tin cá nhân của bạn cũng sẽ được sử dụng để bảo vệ tài khoản SSBETLIVE
Tất cả thông tin cá nhân của bạn cũng sẽ được sử dụng để bảo vệ tài khoản SSBETLIVE
 • Chính Sách Bảo Mật SSBET s gi cho tài khon ca bn an toàn và bo mt trưc nhng ri ro phát sinh. Toàn b vic thu thp d liu cá nhân ca bn là đ phc v bn tt hơn.
 • Đ cá nhân hóa tri nghim khi truy cp SSBETLIVE.com, Chính Sách Bảo Mật SSBET s s dng thông tin ca bn đ ti ưu hóa và đưa ra các thông tin gi ý phù hp vi bn hơn.
 • Chính Sách Bảo Mật SSBET cũng s da trên các phn hi nhn đưc t bn đ ci thin cht lưng trang web SSBET ca mình.

SSBET CÓ CÔNG KHAI THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG KHÔNG?

Chính Sách Bảo Mật SSBET cam kết không bao gi chia s, mua bán, trao đi hoc chuyn giao cho bên th ba bt c thông tin cá nhân nào ca bn. Đ đm bo vic này, bn có th t chi nhn các email t đng thông báo v các ni dung chia s SSBETLIVE mi. 

SSBETLIVE BẢO VỆ DỮ LIỆU PHÁP LÝ NGƯỜI DÙNG

SSBET là địa chỉ đáng tin cậy
SSBET là địa chỉ đáng tin cậy

Đ bo đm rng SSBET là đa ch đáng tin cy, Chính Sách Bảo Mật SSBETlive bo đm rng quá trình tiếp nhn và x lý thông tin cá nhân SSBETLIVE ca bn hoàn toàn tuân theo quy trình hp pháp. Chính Sách Bảo Mật SSBETlive s không thu thp, s dng hay chia s thông tin cá nhân ca bn cho bt k mc đích không tương thích vi Chính sách Bo mt ca SSBETLIVE.

SỬ DỤNG COOKIE SSBET

SỬ DỤNG COOKIE SSBETLIVE
SỬ DỤNG COOKIE SSBETLIVE
 • Cookies tùy chn SSBETLIVE: Nhng cookie này không đưc yêu cu nhưng có th giúp Chính Sách Bảo Mật SSBETlive ci thin tri nghim ca bn trên trang web ca SSBETLIVE.
 • Những cookie an ninh này thu thập thông tin liên quan đến địa chỉ IP và thông tin về thiết bị của bạn, giúp SSBETLIVE giám sát hoạt động lừa đảo trực tuyến tiềm ẩn, vi phạm Điều khoản và Điều kiện của SSBETLIVE.
 • Nếu bạn từ chối cookie SSBETLIVE, bạn sẽ không thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng của trang web SSBET của Chính Sách Bảo Mật SSBETlive hoặc các trang web SSBET khác mà bạn truy cập.
 • Các thông tin SSBETLIVE nhp vào ca biu mu liên h s đưc gi li trong 6 tháng, trong khi d liu ca Google Analytics s đưc ghi li trong 50 tháng.

SSBETLIVE QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI DÙNG 

Quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân SSBETLIVE
Quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân SSBETLIVE

Bn có các quyn liên quan đến d liu cá nhân ca SSBETLIVE:

Có quyn truy cp vào thông tin Chính Sách Bảo Mật SSBETLIVE cá nhân ca bn.

Ngăn chn quá trình x lý có kh năng gây ra hoc đang gây ra thit hi hoc s c.

Nhn thông tin v SSBETLIVE và các mc đích mà SSBETLIVE x lý d liu cá nhân ca bn.

Chính Sách Bảo Mật SSBETLIVE sa bt k li nào hoc xóa thông tin SSBETLIVE nm gi.

Kết luận

SSBETLIVE cũng s luôn c gng bo v thông tin cá nhân ca bn đưc an toàn tuyt đi bng cách vn hành các quy trình k thut và công ngh bo mt hin đi. Điu này bao gm vic Chính Sách Bảo Mật SSBET chng li vic truy cp, x lý trái phép hoc bt hp pháp, cũng như s mt mát hoc phá hy SSBET ngu nhiên.